• ideal
  •           
  • facebook
  • twitter

Welkom in onze online winkel!

VERKOOPVOORWAARDEN & KLANTENSERVICE

Op alle transacties zijn de verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Posters.NU van toepassing.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u onze voorwaarden heeft geaccepteerd.

Posters.NU behoudt zich, ten allen tijden, het recht voor om uw bestelling niet te accepteren, dan wel op een later tijdstip uit te voeren.

Indien uw bestelling niet geaccepteerd wordt, zullen wij dit op korte termijn aan u bekend maken. De genoemde levertermijn is in bijna alle gevallen haalbaar.

Toch kan het voorkomen dat een bepaald artikel, om welke reden dan ook, niet (direct) geleverd kan worden. Bij een indicatie daarvan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht tot annulering van uw bestelling dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

Indien uw bestelling, na overschrijding van de levertermijn, niet binnen een redelijke termijn geleverd kan worden, bent u wel gerechtigd om uw bestelling te annuleren.

De door ons vermelde bedragen zijn euro prijzen inclusief B.T.W. Prijswijzigingen hebben geen invloed op uw reeds geplaatste bestelling.

Constatering van onjuiste prijzen, die niet redelijkerwijs aan uw artikel(en) toegewezen kunnen worden, worden bij bestellingen niet in behandeling genomen.

Het aanbod van Posters.NU is uitsluitend gericht op de Nederlandse markt. Hierop kunnen, in overleg, uitzonderingen gemaakt worden.

Wij verzoeken u echter om dit van te voren schriftelijk aan ons mee te delen. Na levering van de door u bestelde artikel(en) bent u verplicht deze te onderzoeken op eventuele gebreken.

Indien u gebreken constateert kunt u deze binnen 1 week na aflevering schriftelijk aan ons meedelen. Posters.NU zal uw constatering in behandeling nemen en u een passende oplossing bieden.

Door het plaatsen van een bestelling worden uw klantgegevens opgenomen in ons bestand. U kunt eens per maand een nieuwsbrief van ons ontvangen.

Alle gegevens die u als klant doorgeeft worden zeer vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Indien u niet wilt dat uw gegevens opgenomen worden in ons klantenbestand, en/of een nieuwsbrief te ontvangen, verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken.